Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Ücretsiz

ACT, tıpkı SAT gibi, üniversiteye girişler için kullanılan standart bir testtir. ABD’de bir üniversiteye başvurmayı planlıyorsanız, neredeyse kesinlikle bu testlerden birine girmeniz gerekecektir (ve ABD dışında okula gitmeyi planlıyor olsanız bile yine de yapmanız gerekebilir).

Standartlaştırılmış değerlendirmelerde oluşturulan altın standart

ACT® testi, öğrencileri en iyi becerilerini göstermeleri için motive eder. Test puanları, öğrencilerin lise boyunca öğrendiklerini yansıtır ve kolejlere ve üniversitelere işe alma, danışmanlık, yerleştirme ve tutma için mükemmel bilgiler sağlar.

ACT Testi Kimler İçindir

ACT testi, okullara ve bölgelere öğrencileri lise sonrası başarı için konumlandırmak için gerekli verileri sağlamak üzere 10., 11. ve / veya 12. sınıf seviyeleri için tasarlanmıştır.

Biliyor musunuz?

  • 1,78 milyondan fazla mezun (ABD lise mezuniyet sınıfının yüzde 52’si) 2019’da ACT testine girdi.
  • ACT test puanları, son derece seçici kurumlar dahil olmak üzere tüm dört yıllık ABD kolejleri ve üniversiteleri tarafından kabul edilmektedir.
  • ACT bir yetenek veya bir IQ testi değildir. Sorular, öğrencilerin lise derslerinde öğrendikleriyle doğrudan ilgilidir.
  • ACT, her yıl yedi ulusal ve altı uluslararası sınav tarihinde ve ayrıca ek eyalet ve bölge sınav tarihlerinde uygulanır.
  • ACT, federal ve eyalet hesap verebilirliği için eyalet modellerinde kullanım için onaylanmıştır

ACT’ sınavı neyi ölçer ?

ACT dört çoktan seçmeli test içerir – İngilizce, matematik, okuma ve fen bilimleri – ve isteğe bağlı bir yazma testi. Bu testler, ortaöğretim sonrası eğitimde başarı için en önemli olan ve orta öğretimde edinilen becerileri ölçmek için tasarlanmıştır. Dört çoktan seçmeli testin her biri için puan aralığı 1-36’dır. Bileşik puan, en yakın tam sayıya yuvarlanan dört test puanının ortalamasıdır.

 Matematik sorularının her birinin beş cevap seçeneği varken geri kalanının dört seçeneği vardır.

SıraACT BölümüSoru AdediSüreSoru Başına Değişen Süre
1İngilizce Dil Bilgisi75 soru45 dakika36 saniye
2Matematik60 soru60 dakika60 saniye
3Okuma40 soru35 dakika52 saniye
4Fen Bilimleri40 soru35 dakika52 saniye
5Yazma (isteğe bağlıl)1 konu40 dakika40 dakika
TOPLAM215 + 1 konu 3 saat 35 dakika(2 saat 55 dakika yazma hariç)

İngilizce Dil Bilgisi Testi

ACT İngilizce testi, sınava giren kişiyi bir metni gözden geçirme ve düzenleme kararları veren bir yazar konumuna getirir. Farklı türlerdeki kısa metinler ve denemeler, çeşitli senaryolar karşısında dili kullanma becerisini göstermesini sağlar. Pasajlar, yazma ve dil becerilerini değerlendirmedeki uygunluğu ve öğrencilerin ilgi alanlarını ve deneyimlerini yansıtması için seçilir.

Matematik Testi

ACT matematik testi, öğrencilerin tipik olarak 11. sınıfta aldıkları derslerde edindikleri becerileri değerlendirir. Testin kapsamı, üniversite matematiğindeki giriş seviyesi derslerinde başarılı performans için önkoşul olan ana içerik alanlarını vurgular. Temel formül bilgisi ve hesaplama becerileri, problemler için temel olarak kabul edilir, ancak karmaşık formüllerin hatırlanması ve kapsamlı hesaplama gerekli değildir.

Okuma Testi

ACT okuma testi, yakından okuma, kanıt kullanarak metinler hakkında mantıksal mantık yürütme ve birden çok kaynaktan gelen bilgileri entegre etme becerisini ölçer. Test soruları, okuyucuların çeşitli konu alanlarında yazılı materyalleri incelerken kullanmaları gereken karşılıklı destekleyici becerilere odaklanır. Özellikle, sorular sizden ana fikirleri belirlemenizi isteyecektir, söyle ki; önemli ayrıntıları bulup yorumlayın; olay dizilerini anlamaya çalışın; karşılaştırma yapın; neden-sonuç ilişkilerini kavrayın; bağlama bağlı kelimelerin, cümlelerin ve ifadelerin anlamını belirleyin; genellemeler yapın; yazarın veya anlatıcının anlatım şeklini ve yöntemini analiz edin; iddiaları ve argümanlardaki kanıtları analiz edin; ve birden çok metinden gelen bilgileri entegre edin.

Fen Bilimleri Testi

ACT fen bilimleri testi, doğa bilimlerinde gerekli olan yorumlama, analiz, değerlendirme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini ölçer. Test, her biri bir dizi çoktan seçmeli test sorusu takip eden birkaç gerçek bilimsel senaryo sunar. Testin içeriği biyoloji, kimya, Yer / uzay bilimleri (ör. Jeoloji, astronomi ve meteoroloji) ve fiziği içerir. Sorular, verilen bilgilerin temel özelliklerini ve bunlarla ilgili kavramları tanımanızı ve anlamanızı gerektirir; sağlanan bilgiler ile çıkarılan sonuçlar veya hipotezler arasındaki ilişkiyi eleştirel olarak incelemek ve yeni bilgiler elde etmek, sonuçlar çıkarmak veya tahminlerde bulunmak için verilen bilgilerden genelleme yapmanız istenir.

Yazma Bölümü (İsteğe bağlı)

İsteğe bağlı ACT yazma testi, lise İngilizce sınıflarında ve giriş seviyesi üniversite kompozisyon kurslarında öğretilen yazma becerilerini ölçen bir kompozisyon testidir. Test, karmaşık bir konuyu tanımlayan ve konuyla ilgili üç farklı bakış açısı sağlayan bir yazım isteminden oluşur. Soruyu okumanız ve konu hakkında kendi bakış açınızı geliştireceğiniz bir makale yazmanız istenir. Makaleniz, kendi bakış açınız ile bir veya daha fazla başka bakış açısı arasındaki ilişkiyi analiz etmelidir. Bilgi isteminde verilen perspektiflerden birini kendi bakış açınız olarak benimseyebilir veya verilenlerden tamamen farklı bir perspektif sunabilirsin

Akademik Sınavlarda Eğitimler Nasıl Gerçekleşiyor ?

Öğrenciyi ve Aileyi Tanıma ve Bilgilendirme

İlk olarak bize başvuran öğrencinin sınavları tanıma konusundaki yeterliliği ölçülür. Bu yapılırken genel başarı ortalaması, hedefleri, yurtdışında okumak istediği Üniversite ve ülke hakkındaki bilgisi, hangi sınavın onun için tam olarak doğru sınav olduğu gibi (IELTS-TOEFL) ihtiyaç duyabileceği gerekli her şey hakkında öğrenciye ve ailesine bilgilendirme yapılır.

Akademik Sınavlar Diagnostic Test - Önemli Farkımız

Akademik Sınavlar olarak tamamen kendi eğitimcilerimizin geliştirdiği Diagnostic Test ile öğrencinin hangi konularda neleri bildiği değil, neleri bilmediği ve bağlantılı olarak da neleri bilemeyeceği ölçülür. Test A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar gerekli olan Gramer ve yapıyı ölçebilmektedir. Bu test bir seviye tespit sınavı değildir. Fakat bize öğrencinin Akademik Seviyesi hakkında çok önemi bilgiler verir ve öğlenciye özel olarak oluşturulan Akademik Çalışma Programını sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmemizi sağlar.

Bu hizmetimiz Akademik Seviye olarak kendi durumunu öğrenmek isteyen herkese ücretli olarak açıktır. Sınav sonrasında öğrenciye detaylı olarak bir rapor kartı iletilmekte ve orada eksik olduğu konular ile geliştirmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda eğitimcimiz ile telefon üzerinden yada ZOOM online eğitim programı ile görüşme sağlanıp, nasıl bir çalışma programı uygulaması gerektiği anlatılmaktadır.

Öğrencilerimiz içinde bu işlem aynıdır. Sadece bilgilendirme sonrası takip ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Sınav ücreti 200 TL'dir. Fakat kısa bir süre indirimli olarak 100 TL'den fiyatlandırılmaktadır.

Aşağıda örnek bir Diagnostic Test değerlendirme tablosu bulunmaktadır.

Eğitime Başlamak İçin Minimum Seviye Ne Olmalıdır?

IELTS veya TOEFL sınavı için eğitimlerimizin minimum başlama seviyesi B1ve üzeri seviyedir. Akademik İngilizce seviyesi olarak bu seviyeler için Akademik Seviye Yetiştirme Programımız mevcuttur. Ortala olarak her seviye için yaklaşık 30 saatlik bir eğitim uygulanmaktadır. Bu süre öğrencinin seviyesine göre artıp, azalabilir Daha öncede bahsedildiği gibi bu seviye Genel İngilizce Seviyesi değil Akademik İngilizce Seviyesidir. 

Seviye Süre
A1 30 Saat
A2 30 Saat
B1 30 Saat
B1+ 30 Saat
B2 30 Saat
C1 30 Saat
MOCK Testler (Deneme Testleri)

Bir sınava girmeden önce sınava ait kaygı ve korkuları yenmenin en kesin yolu, o sınav ile ilgili çok sayıda test çözmenin ötesinde, benzer bir sınava girip benzer ortamlarda kendini denemektir. İşte biz tamda bu konuda farkımızı ortaya koymaktayız. Akademik Sınavlar olarak, eğitimlerini vermekte olduğumuz sınavların online ve canlı sınavlarını yürütmekteyiz. Online sınavlarımız gerçek sınav platformlarına çok benzer bir şekilde dizayn edilmiş sınav platformumuz üzerinden yürütülmektedir. Sınavlarımızda gerçek sınavlar ile ortalam sapma puanı +-0.5 puan olarak ölçülmüştir. (*Not : Gerçek sınav atmosferinde meydana gelebilecek psikolojik faktörlerin olumsuz etkisi bu değerlendirmenin dışındadır.)

Canlı sınavlarımız ise işlerinde uzman, tecrübeli yabancı eğitimcilerimiz tarafından yürütülmektedir. Sınavlar sonucunda geri bildirimler verilmekte ve çalışma programında gerekli olan değişiklikler yapılarak arzu edilen sonuca doğru emin bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır.

İlginizi çekebilecek diğer eğitimlerimiz

Popüler

IELTS Sınavı Nedir ?

IELTS Sınavı ile ilgili genel bilgilendirmelere buradan ulaşabilirsiniz

Popüler

TOEFL Sınavı Nedir ?

IELTS Sınavı ile ilgili genel bilgilendirmelere buradan ulaşabilirsiniz

Popüler
young woman, young, student-3718522.jpg

SAT Sınavı Nedir ?

IELTS Sınavı ile ilgili genel bilgilendirmelere buradan ulaşabilirsiniz

Scroll to Top