GRE sınav modeli nasıldır

GRE sınavı 3 Ana bölümden oluşur.

1- Sözel Mantık Yürütme (Verbal Reasoning)

2- Sayısal Akıl Yürütme (Quantitative Reasoning)

3- Analitik Yazma Değerlendirmesi (Analytical Writing Assessment)

Sözel mantık yürütme

Bu sözel bölüm içinde iki alt bölüm vardır ve her bölümde her biri 30 dakika süreli 20 soru vardır. Yani sözel bölüm için ayrılan toplam süre bir saattir.

GRE sözel 130’dan 170’e kadar bir ölçekte puanlanır. ETS’nin böyle bir ölçeği seçmek için kendi nedenleri vardır. Yani alabileceğiniz en düşük 130, sıfır puana hemen hemen eşit ve 170 ise alabileceğiniz maksimum puandır.

Hem Sözel hem de Sayısal bölümleri için GRE puan aralığı 130 ile 170 arasındadır.

GRE sözel bölümündeki soru türleri 4 Cümle Eşdeğerliği, 6 Metin tamamlama ve 10 Okuduğunu Anlama içerir. Bu sözlü bölümü iyi GRE kelime bilgisi becerileriyle kolayca çözebilirsiniz.

Sayısal Mantık Yürütme

GRE’deki Sayısal bölümü, temel lise matematik becerilerinizi test eder.

Bu bölüm iki alt bölümden ve her biri 20 sorudan oluşmaktadır. GRE Sayısal Bölüm sınavı için ayrılan toplam süre 1 saat 10 dakikadır, bu da her bölüm için 35 dakikanız olduğu anlamına gelir.

Bu bölümlerin ayrı ayrı zamanlandığını, böylece zamanı başka bir bölüme taşıyamayacağınızı unutmayın. Bölümü bitirdiğinizde, 35 dakikalık süreyi de kullanmış oluyorsunuz ve sonraki bölüm yeni bir dizi soru ile başlayacak demektir .GRE Sayısalda ki soru türleri arasında Aritmetik, Veri Analizi, Geometri ve Cebir bulunur. GRE Sözele benzer şekilde, GRE Sayısal Bölüm de 130 – 170 arasında bir ölçekte puanlanır.