IELTS Test Formatı

Dinleme

Dinleme modülünde, her birinde on soru bulunan dört bölüm vardır.Bölüm 1 ve 2 tipik sosyal durumlardır. Bölüm 3 ve 4 eğitim ve öğretim durumlarıdır (iki üniversite öğrencisi arasındaki tartışma gibi).Bu bölümde, sınava giren kişiler bir kaydı dinler ve ardından duyduklarına göre soruları yanıtlamalıdır.

Okuma

Okuma modülünün üç bölümü vardır. Sınava giren kişiler kitaplardan, dergilerden, dergilerden, gazetelerden veya diğer medya türlerinden gelebilecek üç adet metin okuyacaklardır.Metni okuduktan sonra, sınav katılımcıları çoktan seçmeli ve kısa cevaplı soruları cevaplamalıdır.

Yazma

Yazma modülü iki görevden oluşur. İlk görev için, sınav katılımcılarının 20 dakikada en az 150 kelime yazması gerekir. İkinci görev için, sınav katılımcılarının 40 dakikada en az 250 kelime yazması gerekir. Görevler ve konular, sınava giren kişinin Akademik veya Genel Eğitim Sınavına girmesine bağlı olarak değişir.

Konuşma

Konuşma modülü, sınava giren kişinin sınav görevlisi ile oturduğu ve sohbet ettiği yüz yüze bir görüşmedir. Modülün üç farklı bölümü vardır:

Giriş: Sınava giren kişi evi, ailesi, işi, çalışmaları, hobileri, ilgi alanları, IELTS sınavına girme nedenleri ve diğer genel konular hakkında cevap verir.

Bir göreve yönelik süre sınırlı konuşma :  Sınava giren kişiye belirli bir konu hakkında bir görev kartı verilir. Sınava giren kişinin konu hakkında konuşmak için bir dakikası vardır, ardından konu hakkında iki dakikalık bir konuşma yapmalıdır.

Tartışmalar:  Sınav görevlisi ve sınav katılımcısı, görev kartında ele alınan konular hakkında daha derinlemesine bir tartışmaya girer.

IELTS Sınavı Nasıl Puanlanır ?

Tüm IELTS puanları 0 ile 9 arasındadır. Ayrıca .5 puan da alabilirsiniz (5.5 veya 6.5 gibi). Toplam puanınız, dört modül puanınızın ortalamasına bağlıdır.

Her puan numarası (ör. 0, 1, 2, 9) belirli bir beceri düzeyine karşılık gelir. Beceri seviyesi tablosunu aşağıda bulabilirsiniz:

Bant puanıBeceri düzeyiTanım
 9UzmanDile tam bir operasyonel hakimiyetiniz var. İngilizce kullanımınız uygun, doğru ve akıcıdır ve tam olarak anlıyorsunuz.
 8Çok iyiSadece ara sıra sistematik olmayan yanlışlıklar ve uygunsuz kullanım ile tamamen operasyonel bir dil hakimiyetine sahipsiniz. Bilmediğiniz durumlarda bazı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. Karmaşık ayrıntılı tartışmaları iyi idare ediyorsunuz.
 7İyiBazı durumlarda zaman zaman ortaya çıkan yanlışlıklar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar olsa da, dile operasyonel bir hakimiyetiniz var. Genellikle karmaşık dili iyi kullanır ve ayrıntılı muhakemeyi anlarsınız.
 6Kullanıcı seviyesiGenelde bazı yanlışlıklara, uygunsuz kullanımlara ve yanlış anlamalara rağmen dile hakim olursunuz. Özellikle tanıdık durumlarda oldukça karmaşık bir dil kullanabilir ve anlayabilirsiniz.
 5Ilımlı seviyeDile kısmi bir hakimiyetiniz var ve birçok durumda genel anlamla başa çıkıyorsunuz, ancak birçok hata yapmanız muhtemel. Kendi alanınızda temel iletişimi idare edebilmelisiniz.
 4Sınırlı seviyeTemel yeterliliğiniz tanıdık durumlarla sınırlıdır. Anlama ve ifade etme konusunda sık sık sorunlar yaşarsınız. Karmaşık bir dil kullanamazsınız.
 3Son derece sınırlı seviyeÇok tanıdık durumlarda yalnızca genel anlamı aktarır ve anlarsınız. İletişimde sık sık kesintiler var.
2Düzensiz seviyeSözlü ve yazılı İngilizceyi anlamakta büyük zorluk çekiyorsunuz.
 1dil kullanım becerisi yokBirkaç izole kelime dışında dili kullanma beceriniz yok.
Band 0Teste girmedinizSoruları cevaplamadınız

Dinleme

Dinleme modülünde, her birinde on soru bulunan dört bölüm vardır.Bölüm 1 ve 2 tipik sosyal durumlardır. Bölüm 3 ve 4 eğitim ve öğretim durumlarıdır (iki üniversite öğrencisi arasındaki tartışma gibi).Bu bölümde, sınava giren kişiler bir kaydı dinler ve ardından duyduklarına göre soruları yanıtlamalıdır.

Okuma

Okuma modülünün üç bölümü vardır. Sınava giren kişiler kitaplardan, dergilerden, dergilerden, gazetelerden veya diğer medya türlerinden gelebilecek üç adet metin okuyacaklardır.Metni okuduktan sonra, sınav katılımcıları çoktan seçmeli ve kısa cevaplı soruları cevaplamalıdır.

Yazma

Yazma modülü iki görevden oluşur. İlk görev için, sınav katılımcılarının 20 dakikada en az 150 kelime yazması gerekir. İkinci görev için, sınav katılımcılarının 40 dakikada en az 250 kelime yazması gerekir. Görevler ve konular, sınava giren kişinin Akademik veya Genel Eğitim Sınavına girmesine bağlı olarak değişir.

Konuşma

Konuşma modülü, sınava giren kişinin sınav görevlisi ile oturduğu ve sohbet ettiği yüz yüze bir görüşmedir. Modülün üç farklı bölümü vardır:

Giriş: Sınava giren kişi evi, ailesi, işi, çalışmaları, hobileri, ilgi alanları, IELTS sınavına girme nedenleri ve diğer genel konular hakkında cevap verir.

Bir göreve yönelik süre sınırlı konuşma :  Sınava giren kişiye belirli bir konu hakkında bir görev kartı verilir. Sınava giren kişinin konu hakkında konuşmak için bir dakikası vardır, ardından konu hakkında iki dakikalık bir konuşma yapmalıdır.

Tartışmalar:  Sınav görevlisi ve sınav katılımcısı, görev kartında ele alınan konular hakkında daha derinlemesine bir tartışmaya girerler.

Ders İçerik
0% Tamamlandı 0/1 Adımlar