Advanced Comparatives

Bu kısa eğitimde özellikle IELTS sınavına hazırlan öğrencilerin yazma birinci bölümde sıklıkla karşılaştığı ileri düzey karşılaştırmalar işlenmektedir.

In this short tutorial, the advanced comparisons that students preparing for the IELTS exam frequently encounter in the first part of writing are discussed